Yıldız Teknik Üniversitesi Sözleşmeli Büro Personeli, Avukat ve Bilişim Personeli Alımları Yapıyor!

Güncellenme Tarihi: 20 Mart 2020 10:31

Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli personel alımları yapacak. Üniversitenin birimlerinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 4 Büro Personeli ve 1 Avukat ile Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacağı ilan edildi. 

Büro Personeli ve Avukat İlanı İçin Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları sağlamış
olmak,

– Büro Personeli pozisyonu için en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Maliye, İktisat, Kamu Yönetimi, İstatistik, Ekonometri, İnsan Kaynakları, İnsan Kaynakları Yönetimi, Personel Yönetimi veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinin birinden mezun olmak, Microsoft Office Programlarını (Word, Excel, PowerPoint) iyi düzeyde kullanmak.

– Avukat Pozisyonu için Hukuk Fakültesinden mezun olmak ve Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak.

– 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubundan KPSSP3 puan türünden en az 70 almış olmak,

– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmemiş veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç tek taraflı sözleşme feshi yapmamış olmak,

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,

– Görevini yapmasını engel sağlık sorunu bulunmamak.

Büro Personeli ve Avukat ilanı için başvuru yapacak adaylar; 

Üniversitenin Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Personel İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad, başvurulan pozisyon ve ilan no bilgilerini mutlaka yazmalıdır. Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla ilanda (link aşağıdadır) verilen iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, 18 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bilişim Personeli İlanı İçin Başvuru Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır).

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

e) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

Başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

Sözleşmeli Bilişim Personeli ilanı için başvuru yapacak adaylar; 

Üniversitenin Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini mutlaka yazmalıdır.
Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese 18 Mart 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Başvuru Özel Şartları, Gerekli Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlanların Linkleri Aşağıda Verilmiştir.

Sözleşmeli Büro Personeli ve Avukat İlanı İçin TIKLAYINIZ.

Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı İçin TIKLAYINIZ.