Yargıtay Başkanlığına KPSS 60 Puan Şartıyla, Önlisans ve Lisans Mezunu 9 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 29 Mart 2020 07:09

Yargıtay Başkanlığı iki ayrı sözleşmeli personel alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan ilanlara göre; Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 3 Sözleşmeli Bilişim Personeli, 3 Sözleşmeli Programcı ve 3 Sözleşmeli Çözümleyici alınacaktır. 

“Sözleşmeli Bilişim Personeli” Kadrosu İçin Genel Şartlar:

a) Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen sürede (2 kat için en az 3 yıllık) mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin  belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre bilimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip,
yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak.

g) Adaylar yalnız bir pozisyon için başvurabilirler.

Bu ilana başvurular; Yargıtay Başkanlığının internet sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, formda belirtilen belgelerle beraber 23 Mart – 27 Mart 2020 (mesai saati bitimine kadar) tarihleri arasında “Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Yargıtay Ek Bina (Vekaletler Caddesi No:1 Kızılay Çankaya/Ankara)” adresine şahsen olarak yapılacaktır.

Başvuru için aranılan özel şartlar, istenilen belgeler ve diğer detaylar için ilanın linki aşağıda verilmiştir.

Sözleşmeli Bilişim Personeli İlanı İçin TIKLAYINIZ.

“Sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici” Kadrosu İçin Genel Şartlar:

– 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara haiz bulunmak.

– Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– 2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, Önlisans
mezunları için KPSSP93 puan türünde en az 60 almış olmak,

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket edilmesi sebebiyle Kurumlarca sözleşmesi feshedilmemiş olmak veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak, (Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek Madde-1 hükmüne göre bu durumda olan adayların fesih
tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilmeleri mümkün değildir.)

– Adaylar, programcı ve çözümleyici pozisyonlarından yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

– Sınav başvurusunun son günü itibariyle, ilanda belirtilen şartları sağlıyor olmak.

Bu ilana başvurular; 09 Mart – 13 Mart 2020 (mesai bitimi) tarihleri arasında
www.yargitay.gov.tr adresinde yayımlanan ilan ekindeki dilekçe ve istenilen belgelerin,
“Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:1 Bakanlıklar/
ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 416 0281 – 416 00 87)” adresine şahsen olarak yapılacaktır.

Başvuru için aranılan özel şartlar, istenilen belgeler ve diğer detaylar için ilanın linki aşağıda verilmiştir.

Sözleşmeli Programcı ve Sözleşmeli Çözümleyici İlanı İçin TIKLAYINIZ.