Yargıtay Başkanlığı Yeni Personel Alım İlanı Yayımladı! 33 Sürekli İşçi Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:15

Yargıtay Başkanlığı sürekli işçi alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre en az ilköğretim mezunu Temizlik Görevlisi ve en az lise mezunu Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 33 işçi alınacak. Temizlik Görevlisi pozisyonu için “engelli” ve “3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar” kapsamına giren kişiler de başvuru yapabilecek.

Başvuru İçin Genel Şartlar:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

– Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak,

– İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,

– Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek,

– Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması(bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi gereğince Başkanlıkca yapılan sözlü sınavda başarılı olmak. 

Başvurular 02 Aralık – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara İŞKUR  İl Müdürlüğü – Çankaya Hizmet Merkezi’ne şahsen yapılabileceği gibi www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden de yapılabilecektir.

Daha detaylı bilgi için ilana buradan ulaşabilirsiniz.