Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Personeli Alacak

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:04

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirilecek. Üniversitenin Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sağlık Personeli alımı gerçekleştirilecek. 

Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik bölümünden mezun olmak, herhangi bir hastanenin Kadın Doğum bölümünde en az iki yıl deneyimli olduğunu belgelemek koşuluyla 1 Hemşire,

Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı bölümü ön lisans mezunu olmak, Üniversite hastanelerinde en az üç yıl çalıştığını belgelemek, Temel İlk Yardım, Tıbbi Termonoloji, Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olduğunu belgelemek koşuluyla 1 Sağlık Teknikeri,

Sağlık Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı bölümü ön lisans mezunu olmak, Enfeksiyon Koruma Eğitim ve Hasta Güvenliği Yaşlı Bakım Bakıcılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimine katıldığını belgelemek koşuluyla 1 Sağlık Teknikeri,

Üniversitelerin Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak, üniversite hastanelerinin Kemik İliği Ünitesinde Kök Hücre Laboratuarında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelemek, Fotoferez (Kök Hücre Işınlama) İşlemleri Sertifikası sahibi olmak ve Tam Otomatik Elektrofotorez Cihazı Kullanıcı Sertifikası sahibi olmak koşuluyla 1 Biyolog,

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı mezunu olup, bu alanda en az dört yıl deneyimli olduğunu belgelemek ve Prenatal – Postnatal Fizyoterapi Eğitimini almış olmak ve bunu belgelemek koşuluyla 1 Fizyoterapist alımı gerçekleştirilecek.

Başvuru İçin Genel Şartlar

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara haiz olmak.

Başvuru Şekli

Başvurular için adayların Üniversitenin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Son Başvuru Tarihi: 09 Mayıs 2019

İstenen Belgeler

1- Adayların başvurduğu pozisyonu belirten dilekçe.

2- 2018 KPSS (B) sonuç belgesi ( Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

3- Başvurulan pozisyonlarda istenilen belgeler.

4- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. (Ancak istenilen belgenin aslının
getirilmesi halinde belgenin fotokopisi aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra kurum tarafından tasdik edilecektir ve belgenin aslı sahibine iade edilecektir.)

5- Adli Sicil Kaydı.

6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.

6- 2 adet vesikalık fotoğraf.

Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN
Tel: 0432–486 54 22

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesine eklenen hüküm uyarınca başarılı bulunan aday hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv soruşturması yapıldıktan sonra
sonucun olumlu gelmesi halinde atama yapılacaktır.

Adayların herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

Atanmaya hak kazanan adaylar www.yyu.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.