Vakıflar Genel Müdürlüğü KPSS’li KPSS’siz 20 Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 1 Şubat 2020 08:37

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımı yapılacağını duyurdu. Resmi Gazete üzerinden yapılan duyuruya göre; Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğüne bağlı fabrika ile ürün/mal satış şubelerinde çalıştırılmak üzere, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile “sürekli işçi” kadrolarına işçi alımı yapılacaktır. 

Zirai Ürünler Satış Elemanı (6 Kişi – Lisans – KPSSP3 60 Puan),

Zirai Ürünler Satış Elemanı (3 Kişi – Ön Lisans – KPSSP3 60 Puan),

Zeytin Endüstri Teknikeri (Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi) (1 Kişi – Ön Lisans – KPSSP3 60 Puan),

Zirai Ürünler Satış Elemanı (4 Kişi- Lise / Meslek Lisesi),

Kamyon Şoförü (1 Kişi – Lise / Meslek Lisesi),

Salamura İşçisi (5 Kişi – En Az İlkokul Mezunu).  

Kura Yeri / Günü /Saati: Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğü 10 Şubat 2020 Saat:10.00 

Başvuru Şartları:

– 2527 sayılı Türk soylu yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

– İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin  işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan  malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

– Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

– Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı veya engeli bulunmamak.

– Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili  hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

– Öğrenim durumunu gösterir diplomanın aslı veya noter tasdikli sureti.

– Lisans ile ön lisans mezunları için, ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından en az 60 puan almış olmak.

– Balıkesir Edremit ilçesinde ikamet etmek.

Başvuru özel şartları İŞKUR’un internet sitesinde yayımlanacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 27 Ocak – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.