Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul İli İçin 6 Kadroya 10 Sürekli İşçi Alacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:18

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul ilinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı için ilan yayımladı.

Gıda Teknikeri, Makine Bakım Onarım Teknisyeni, Elektrikçi, Forklift Operatörü, Kasap ve Temizlik Görevlisi kadrolar için İŞKUR aracılığıyla İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 10 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Genel Şartlar: 

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

– 18 yaşını tamamlamış olmak, 

-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

– Özel kanun ve diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak,

– ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavına girmiş olmak, (Gıda Teknikeri başvurusu İçin)

– Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak. 

Başvurular online olarak İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 27 Aralık 2019

İlan İçin Tıklayınız.