Üniversitelere Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 2.564 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alınacak! Tüm İlanların Linkleri ve Detaylar…

Güncellenme Tarihi: 24 Haziran 2020 09:30

Üniversitelere binlerce sözleşmeli personel alımı yapılıyor. 10 Üniversitenin Hemşire, Eczacı, Ebe, Biyolog, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 2564 Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak. Aşağıda tüm ilanların kadro dağılımı, son başvuru tarihleri ve detaylar için linkler verilmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi:

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmak üzere 110 (yüz on) Hemşire, 2 (iki) Eczacı, 4 (dört) Ebe, 23 (yirmi üç) Sağlık Teknikeri, 1 (bir) Biyolog, 5 (beş) Diğer Sağlık Personeli ve 3 (üç) Fizyoterapist olmak üzere toplam 148 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 19 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Üniversitesi:

İstanbul Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde görev yapmak üzere 455 (dört yüz elli beş) Hemşire, 10 (on) Biyolog, 4 (dört) Diyetisyen, 5 (beş) Fizyoterapist, 10 (on) Laborant, 25 (yirmi beş) Sağlık Teknikeri, 3 (üç) Psikolog, 5 (beş) Röntgen Teknisyeni ve 25 (yirmi beş) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 542 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa:

İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa Rektörlüğü, Üniversite Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinden Diş Hekimliği Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsünde görevlendirmek üzere 17 (on yedi) Hemşire, 2 (iki) Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji), 2 (iki) Sağlık Teknikeri (Anestezi), 3 (üç) Sağlık Teknikeri (Radyoloji ve Görüntüleme) ve 1 (bir) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) kadrolarına toplam 25 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 22 Haziran 2020 

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Hacettepe Üniversitesi:

Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde görev yapmak üzere 147 (yüz kırk yedi) Hemşire, 3 (üç) Eczacı, 3 (üç) Fizyoterapist, 1 (bir) Psikolog, 2 (iki) Diyetisyen, 25 (yirmi beş) Sağlık Teknikeri, 2 (iki) Sosyal Çalışmacı ve 1 (bir) Çocuk Gelişimcisi kadrolarına toplam 184 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Mersin Üniversitesi:

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde görev yapmak üzere 109 (yüz dokuz) Hemşire, 1 (bir) Diyetisyen, 1 (bir) Biyolog, 2 (iki) Ebe, 3 (üç) Eczacı, 1 (bir) Fizyoterapist, 1 (bir) Psikolog, 30 (otuz) Sağlık Teknikeri, 13 (on üç) Röntgen Teknisyeni, 3 (üç) Laborant ve 10 (on) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 174 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 23 Haziran 2020 

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi:

Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Farabi Hastanesi bünyesinde görev yapmak üzere 56 (elli altı) Hemşire, 1 (bir) Diyetisyen, 2 (iki) Eczacı, 2 (iki) Laborant, 9 (dokuz) Röntgen Teknisyeni, 10 (on) Sağlık Personeli ve 2 (iki) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 82 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 20 Haziran 2020 

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Ankara Üniversitesi:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere 412 (dört yüz on iki) Hemşire, 3 (üç) Diyetisyen, 6 (altı) Fizyoterapist, 2 (iki) Psikolog, 7 (yedi) Biyolog, 110 (yüz on) Sağlık Teknikeri, 9 (dokuz) Laborant, 5 (beş) Eczacı ve 3 (üç) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 557 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Dokuz Eylül Üniversitesi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) ‘nde görevlendirmek üzere 300 (üç yüz) Hemşire, 5 (beş) Diyetisyen, 4 (dört) Eczacı, 2 (iki) Fizyoterapist, 19 (on dokuz) Sağlık Teknisyeni, 17 (on yedi) Röntgen Teknisyeni ve 5 (beş) Diğer Teknisyen kadrolarına 352 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 27 Haziran 2020 

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Balıkesir Üniversitesi:

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) görev yapmak üzere 1 (bir) Psikolog, 72 (yetmiş iki) Hemşire, 5 (beş) Ebe, 3 (üç) Röntgen Teknisyeni, 11 (on bir) Sağlık Teknikeri ve 1 (bir) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 93 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 26 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Akdeniz Üniversitesi:

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) ve Diş Hekimliği Fakültesi birimlerinde çalıştırılmak üzere 173 (yüz yetmiş üç) Hemşire, 3 (üç) Psikolog, 2 (iki) Diyetisyen, 1 (bir) Fizyoterapist, 3 (üç) Eczacı, 38 (otuz sekiz) Sağlık Teknikeri, 3 (üç) Laborant, 1 (bir) Röntgen Teknisyeni ve 21 (yirmi bir) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına toplam 245 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020 

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz. 

Gazi Üniversitesi:

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğine bağlı birimlerde görev yapmak üzere 1 (bir) Diyetisyen, 104 (yüz dört) Hemşire, 1 (bir) Psikolog, 1 (bir) Fizyoterapist, 3 (üç) Laborant, 2 (iki) Röntgen Teknisyeni, 6 (altı) Sağlık Teknikeri ve 44 (kırk dört) Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 162 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Son Başvuru Tarihi: 29 Haziran 2020

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.