Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Yapılacağını İlan Etti!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Resmî Gazete üzerinden Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı için duyuruda bulundu. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere, 5 (beş)  Müfettiş Yardımcısı alımı için Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacaktır. Başvuruda bulunacakların aşağıdaki sınav başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Sınav Başvuru Şartları: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan adli sicil kaydı istenecektir.) 

– En az dört yıllık lisans eğitimi veren; Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yüksek Öğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 70 (Yetmiş) ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 (Yüz) aday içerisinde bulunmak, (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun şekilde başvuranların sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanması neticesinde belirlenecek ilk 100 aday giriş sınavına alınacak olup, 100. aday ile eşit puana sahip aday/adaylar da sınava çağrılacaktır) 

– 01/01/2019 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, (1 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular) 

– Müfettişlik karakter ve niteliklerine haiz olmak, 

– Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek, her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Eğitim ve Araştırma Hastanelerinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu istenecektir) 

– Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf veya erteletmiş olmak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan erkek adaylardan askerlik durum belgesi istenecektir.) 

– Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.) 

– Yapılacak sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak.

Başvurular; “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı (A Blok, 6. Kat) Hakkı Turayliç Caddesi No: 5 Posta Kodu: 06338 Emek Çankaya / Ankara / TÜRKİYE ” adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta ile yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 16 Aralık 2019 (mesai saati sonuna kadar)

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.