Ücret Garanti Fonu İle 3 Aylık Ödenmeyen Ücretinizi Alabilirsiniz

Güncellenme Tarihi:

Ücret Garanti Fonu, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde, işçinin ücretinin belirli bir kısmının karşılandığı fondur. 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan 3 aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile bu fon oluşturulmuştur. Ücret Garanti Fonu, işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşmaktadır.

İşverenden ücret alacağı bulunan işçilerin aşağıda belirtilen belgeler ile İŞKUR birimine şahsen veya vekili (noter tasdikli vekaletnameye haiz vekil) aracılığıyla başvurmaları gerekmektedir.

1- Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi,
2- İşverenin Ödeme Güçlüğüne Düştüğünü Gösteren Belge;

  • İşveren Hakkında Aciz Vesikası Alınması durumunda; İcra Dairesinden alınan Aciz Vesikası veya Aciz Vesikası hükmündeki Haciz Tutanağı,
  • İşverenin İflası Durumunda;  mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge, 
  • İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge,
  • İşveren Hakkında Konkordato İlan Edilmesi durumunda; mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge,

 

3- İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren İşçi Alacak Belgesi.

 İşçilerin Ücret Garanti Fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;

 – Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması,

– İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesi nedenleriyle),

– İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışmış olması,

– 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması,
gerekmektedir.


Ücret Garanti Fonu Ödemelerinin Yapılması

İŞKUR’a yapılan başvurudan sonra Kurum gerekli araştırmayı yapar, kuruma verilen belgelerde herhangi bir eksiklik yok ise başvuruyu izleyen ayın sonunda ödeme yapılır.

Başvuru sahipleri, kimlik kartıyla birlikte her hangi bir PTT şubesine başvurarak ödemelerini alabilirler.

Ücret Garanti Fonu hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.