TÜRKSAT 15 Şehirde Teknik Uzman ve İdari Uzman Kadrolarına Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 2 Ağustos 2020 21:03

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş bünyesinde görev yapmak üzere 35 Uzman alımı için ilan yayımlandı. Türksat 15 (on beş) şehirde Teknik Uzman ve İdari Uzman kadrolarına personel alımı yapacağını duyurdu.

İnsan Kaynakları Uzmanı (2), Uydu Pazarlama ve Satış Uzmanı (2), İnşaat Mühendisi (1), Kablo TV Hizmetleri Uzmanı (30) olmak üzere toplamda 35 Uzman alınacak. Bu alımlar Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Mersin, Manisa, Kocaeli, Karaman, Gaziantep, Eskişehir, Erzurum, Edirne, Bursa, Bolu, Antalya ve Adana illerine gerçekleştirilecek.

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

– Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Sağlık durumunun çalıştırılacağı işe uygun olduğuna dair sağlık raporunu almış olmak.

– Gerektiğinde hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının ve/veya arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanmış olması.

İlgili adayların 31 Temmuz 2020 tarihine kadar kurum tarafından talep edilen evrakları https://kariyer.turksat.com.tr adresi üzerinden sisteme yükledikten sonra başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

İlan İçin TIKLAYINIZ.