Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 3 Şehirde KPSS 50 Puan Şartıyla Sözleşmeli Personel Alımları Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 8 Temmuz 2020 21:57

Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli Personel” alınacak. En az lise mezunu olmak şartı ile İstanbul, Balıkesir ve Çanakkale şehirlerinde görev yapacak “Sözleşmeli Personel” alımı gerçekleştirilecek.

TEKNİKER (2 Adet) Alımı İçin:

– Gemi Makineleri, Gemi Makineleri İşletme veya Mekatronik ön lisans programından mezun olmak,

– Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

– ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

TEKNİSYEN (6 Adet) Alımı İçin:

– Meslek liselerinin gemi makineleri bölümünden mezun olmak,

– Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

– ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

GEMİADAMI (4 Adet) Alımı İçin:

– En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

– Gemiadamı ehliyetine sahip olmak,

– Mesleğiyle ilgili en az 2 yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (1 Adet) Alımı İçin:

– En az herhangi bir ortaöğretim mezunu,

– En az 5 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olmak,

– Cinsiyeti erkek olmak,

– ÖSYM tarafından 2018 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) meslek lisesi mezunları için KPSS P94 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

Başvuru Genel Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

– 657 sayılı Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevine devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli bulunmamak,

– Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

– Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, 24 saat esaslı çalışmaya engel olmadığını ve sağlık durumunu gösterir tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Belirtilen nitelikleri taşıyan adayların başvurularını en geç 07 Temmuz 2020 tarihine kadar kurum tarafından talep edilen belgeler ile beraber başvuru formunu doldurduktan sonra, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen müracaat veya Genel Müdürlüğe ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir.

Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ. 

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.