TÜRKAK Ön Lisans ve Lisans Mezunu 27 Uzman Yardımcısı ve İdari Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2020 21:42

Resmi Gazete aracılığıyla yayımlanan ilana göre; Türk Akreditasyon Kurumunda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere 10 (on) adet Akreditasyon Uzman Yardımcısı kadrosuna ve 17 (on yedi) adet İdari Personel kadrosuna sözlü giriş sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına Katılma Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,

– 2018 veya 2019 yılında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS), KPSSP2 sınav türünden, en az 70 puan almış olmak,

– İlandaki (ilanın linki aşağıda verilmiştir) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş en az dört yıllık lisans eğitimi veren yurtiçindeki öğretim kurumlarının ilgili öğrenim programlarından ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarının öğrenim programlarından mezun olmak, 

– Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1982 ve daha sonra doğmuş olanlar).

İdari Personel Giriş Sınavına Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen genel şartlarla beraber aşağıda belirtilen özel şartları taşımak,

– İlandaki (ilanın linki aşağıda verilmiştir) Giriş Sınavı Bilgileri Tablosunda yer alan her bir grup için belirtilmiş öğrenim  programlarından veya bunlara denk olduğu yetkili makamlarca kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokulların bahsi geçen programlarından mezun olmak,

– 4 Kasım 2018 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS), KPSSP3 puan türünden, asgari 70 ve üzerinde puan almış olmak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 13 Şubat – 25 Şubat 2020 (saat 23.59’da sona erecek) tarihleri arasında Kurumun www.turkak.org.tr elektronik adresinde açılmış olan “Akreditasyon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı 2020” ve “İdari Personel Giriş Sınavı 2020 ” bağlantısı üzerinden online olarak yapılacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.

Düzeltme İlanı İçin Tıklayınız.