Türk-Alman Üniversitesi 5 Sürekli İşçi Alacak! Başvurular 21 Şubat’ta Sona Eriyor!

Güncellenme Tarihi: 22 Şubat 2020 21:04

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü sürekli işçi alım ilanı yayımladı. Üniversitenin birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığı ile 5 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin
(1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

– Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

– İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun
olmak.

– Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;

a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.

b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.

c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış
olmak.

– Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi
durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 17. maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri;
Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak
temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak.

Başvurular İstanbul İŞKUR İl Müdürlüklerine/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 21 Şubat 2020 

İlanın Tam Metni İçin TIKLAYINIZ.