TÜİK 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 2 Mayıs 2020 06:28

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın (TÜİK) yayımladığı ilana göre; TÜİK Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Başkanlık tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e – YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil
sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır.

Genel Başvuru Şartları:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri 
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim  kurumlarından mezun olmak.

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur.

e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle
en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

f) Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık
kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’nın  internet sitesi  olan www.tuik.gov.tr adresinde bulunan İş Talep Formu’ nun doldurularak, ilanda istenilen diğer belgeler ile
birlikte en geç 30 Nisan 2020 günü mesai bitimine (18:00) kadar “Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar Çankaya / ANKARA” adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığına elden teslim edilerek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde
posta yoluyla gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.