TÜBİTAK’tan Yeni 142 Personel Alım İlanı

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 13:24

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 142 Personel Alımı daha yapacağını ilan etti. 26 Mayıs 2019 saat 17:00’ a kadar yapılacak başvurular için adayların “www.bilgem.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmaları gerektiği belirtiliyor. İş Başvuru Sistemi dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecek.

Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabilecekler ve referans kodu seçilmeden yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Hangi Pozisyonlara Personel Alımı Yapılacak?

Yürütülmekte/yürütülecek projelerde;

Gerçek Zamanlı İşletim Sistemi Yazılım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere 20 Ar-Ge Personeli,

Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere 6 Ar-Ge Personeli,

C++ Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere 14 Ar-Ge Personeli,

Java Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere 8 Ar-Ge Personeli,

(Raylı Ulaşım Sistemleri alanında) Elektronik ve Kontrol Donanım ve Yazılımlarının Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere 10 Ar-Ge Personeli,

Yüksek gerilim izolasyon ve yüksek sıcaklık soğurucu malzeme konusunda görev almak üzere 1 Ar-Ge Personeli (Malzeme/Metallurji Mühendisi),

Elektronik Donanım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli 13 Ar-Ge Personeli,

Sinyal İşleme Donanım Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli 9 Ar-Ge Personeli,

RF Donanım Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli 5 Ar-Ge Personeli,

Güç Elektroniği Donanım Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli 3 Ar-Ge Personeli,

Anten Tasarım ve Geliştirmesinde görev almak üzere tecrübeli 2 Ar-Ge Personeli,

Veri Analiz Yazılımı Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli 2 Ar-Ge Personeli,

C++ Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli 22 Ar-Ge Personeli,

Java Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere tecrübeli 10 Ar-Ge Personeli,

Tasarım aşamasında başlayan ve ömür devri boyunca sürecek entegre lojistik destek faaliyetlerini planlamak ve yürütmek üzere, süreç boyunca gerekli veri toplama, analiz ve dokümantasyon çalışmalarında görevlendirilmek üzere 4 Ar-Ge Personeli (Kalite ve Konfigürasyon Yönetimi Sorumlusu),

Elektrik-Elektronik Donanım Geliştirme Proje Destek faaliyetlerinde görev almak üzere 12 Ar-Ge teknisyeni,

Proje faaliyetlerin yürütüldüğü sistemlerin ve altyapıların kurulum ve yönetiminde sistem destek faaliyetlerinde görev almak üzere 1 Ar-Ge teknisyeni (Sistem Teknisyeni) alımı yapılacak. 

Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda
sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis
veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

e) Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için adayların 4,00 üzerinden en az 2,50 Ağırlıklı Mezuniyet
Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.

h) İngilizce yeterliliğini ilanda belirtilen sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak. 
    *Ar-Ge Teknisyeni pozisyonları için İngilizce koşulu aranmamaktadır.
    **Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulları aranmaz.

Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumun (www.bilgem.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.

İlanın Detaylarını Görmek İçin TIKLAYINIZ.