TÜBİTAK Lise Mezunu 29 Proje Personeli Alımı Yapacak! Başvuru Şartları Nelerdir?

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:16

Tübitak Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü için 29 Proje Personeli alımı yapılacaktır. Personel alımı için Meslek lisesi ve dengi okulların istenilen bölümlerinden mezun olunması aranan şartlar arasında yer almaktadır. Adaylardan 2 yıldan 4 yıla kadar mesleki tecrübeye sahip olmaları istenmektedir. 

Aranan Genel Şartlar:

– Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak. 

– Askerliğini tamamlamış veya muaf olmak (erkek adaylar için).

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. 

– Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

Başvurular TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Aralık 2019 saat 17:00

Daha detaylı bilgi için ilana buradan ulaşabilirsiniz.