Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 148 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 22 Haziran 2020 21:28

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde görev yapmak üzere farklı meslek gruplarından 148 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak. 110 Hemşire, 2 Eczacı, 4 Ebe, 23 SağlıkTeknikeri, 1 Biyolog, 3 Fizyoterapist, 5 Diğer Sağlık Personeli ünvanları için KPSS puan sırası esas alınarak (Eczacı pozisyonu hariç) “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

Adaylar için Genel Şartlar:

– Türk Vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

– 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. f) Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2. 3 ve 4’üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Başvuru şatlarını taşıyan adaylar 05 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında (17:00’a kadar) (https://www.gop.edu.tr) adresi üzerinden üniversitenin online başvuru sistemine gerekli belgelerini de yükleyerek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Online başvuruda sisteme eklenmesi gereken belgelere ve diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Başvuru sistemine giriş yapmak için tıklayınız.