TİGEM Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu! Kimler Başvuru Yapabilir?

Güncellenme Tarihi: 1 Şubat 2020 08:40

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Müfettiş Yardımcısı alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete aracılığıyla “Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu” yayımlandı.

TİGEM Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere;

En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler bölümlerinden mezun olmak koşuluyla 4
kişi, 

Ziraat Fakültelerinin, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Toprakbilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Bitki Koruma ve Zootekni bölümü mezunu olmak koşuluyla 1 kişi,

Veterinerlik Fakültesi mezunu olmak koşuluyla 2 kişi olmak üzere toplam 7 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. 

Sınava Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
yazılı nitelikleri taşımak,

– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk gününde 35 yaşını doldurmamış olmak, (01 Ocak
1985 tarihi ve daha sonra doğanlar).

– Sağlık durumu bakımından, yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim koşullarında yolculuk etmeye elverişli bulunmak,

– Başkanlıkça yapılacak inceleme sonucunda, sicil, tutum ve davranışlar yönünden müfettiş
yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

– Sınav tarihi itibariyle geçerliliği devam eden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan asgari 60 (altmış) puan almak,

– ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavlarından,

a) Hukuk, Siyasal Bilgiler, Kamu Yönetimi, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının KPSSP48,

b) Ziraat Fakültelerinin, Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Toprakbilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarımsal Mekanizasyon, Tarım Ekonomisi, Bitki Koruma ve
Zootekni bölümü mezunlarının KPSSP3,

c) Veterinerlik Fakültesi mezunlarının KPSSP3’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.

Başvurular, 20 Ocak – 31 Ocak 2020 (saat 17:30’a kadar) TİGEM internet sayfasındaki Başvuru Formu doldurularak, ilanda istenilen belgelerle birlikte “TİGEM İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar / ANKARA” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

İstenilen Belgeler ve Sınava İlişkin Diğer Detaylar İçin İlana Buradan Ulaşabilirsiniz.