Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 45 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak!

Güncellenme Tarihi: 6 Temmuz 2020 19:02

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinde çalıştırmak üzere “Sözleşmeli Personel” alımı ilanı yayımladı. En az lise ve dengi mezunu olmak şartı ile 45 “Sözleşmeli Personel” alımı yapılacak.

KPSS puanı esas alınarak, Hemşire, Fizyoterapist, Ebe, Sağlık Teknikeri ve Laborant kadrolarına “Sözleşmeli Personel” alınacak.

Genel Başvuru Şartları Nelerdir?

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

– 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Tarihi Ne Zaman? Nasıl Başvuru Yapılır?

İlgili adayların 22 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında üniversitenin internet adresi üzerinden, ilanda talep edilen belgeler ile başvurularını elektronik ortamda online olarak yapmaları gerekmektedir.

İlan Tam Metnine BURADAN Ulaşabilirsiniz. 

Online Başvuru Linki İçin TIKLAYINIZ.