TCDD Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu Yapıldı! Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Güncellenme Tarihi: 1 Şubat 2020 08:41

T.C Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Alımlar sınava tabi tutularak yapılacaktır. T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün 24 Aralık 2019 tarihi itibariyle başvurusu başlayacak olan sınav için katılım şartları aşağıdaki gibidir. 

Sınava Katılma Şartları :

– Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak, 

– 01.01.2020 tarihi itibarıyla otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak, 

– Hukuk, Siyasal, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ya da yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

– ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının A Grubu, KPSSP48 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 80 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 80 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday giriş sınavına alınacak olup, 80.aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır), 

– Yapılacak soruşturma sonunda sicil ve karakter bakımından Müfettişliğe engel olacak bir hali bulunmamak (Bu koşul sadece yazılı sınavı kazanan adaylar yönünden söz konusu olup, sözlü sınavdan önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile belirlenir), 

– Sağlık durumu bakımından, yurdun her tarafına giderek görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, 

– Temsil niteliği itibariyle, Müfettişliğin gerektirdiği yeterlikte bulunmak,

– Yapılacak olan sınava ilk veya ikinci defa giriyor olmak.

Başvurular; “TCDD Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi, Hipodrom Caddesi, No:3, 06050 Altındağ-Ankara ” adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. “TCDD Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten temin edilerek veya www.tcdd.gov.tr adresinden indirilerek doldurulacaktır. 

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2020

İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız.