Tarsus Üniversitesi En Az Lise Mezunu Personel Alımları Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:17

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü, en az ortaöğretim mezunu (Lise ve Dengi Okul) 6 (altı) Özel Güvenlik Görevlisi alımı yapacağını Resmî Gazete’de duyurdu. Yapılan duyuruya göre kura ve sözlü sınav yöntemiyle İŞKUR üzerinden alımlar yapılacak.

Başvuruda bulunacakların; 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmaları ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları, son başvuru günü itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmaları  (20.12.1984-20.12.2001 tarihleri arasında doğmuş olmak) ise özel şartlar arasında yer alıyor. Genel şartlar ise aşağıdaki gibidir..

Genel Şartlar: 

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerleri Çalıştırabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

Başvuruda bulunacakların 16 Aralık – 20 Aralık 2019 tarihleri arasında Mersin İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya online olarak www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 

İlan için TIKLAYINIZ.

İŞKUR’ a iş başvurusu yapmak ve İŞKUR’ un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve “iş başvurusu yapma” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM için tıklayınız.