Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Farklı İllerde 87 Sözleşmeli Büro Personeli ve Tekniker Alacak!

Güncellenme Tarihi: 26 Ekim 2020 22:09

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce “Büro Personeli” ve “Tekniker” kadrolarına 87 Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanda; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bağlı Tapu Müdürlüklerinde çalıştırılmak amacıyla 10 adet Sözleşmeli Büro Personeli, 77 adet Sözleşmeli Tekniker pozisyonlarına, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacağı belirtildi.

Başvurular 12 Ekim – 19 Ekim 2020 tarihleri arasında (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılacaktır. 

Atanmaya hak kazananların listesi ile tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilecektir.

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,

– 2018 yılı KPSS P93 (B) puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak,

– Sözleşmeli Tekniker kadrosu için Tapu Kadastro / Tapu ve Kadastro, Sözleşmeli Büro Personeli kadrosu için Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi ve Pazarlama ön lisans bölümlerinden mezun olmak. 

Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.