T.C. Serhat Kalkınma Ajansı 12 Personel Alımı Yapacak! Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:13

T.C. Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Uzman (10), Hukuk Müşaviri (1) ve İç Denetçi (1) alımı için Resmî Gazete aracılığıyla duyuruda bulundu. Serhat Kalkınma Ajansı’nın faaliyet alanları olan Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerinde (Pozisyonlara göre değişiklik göstermektedir.) görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacaktır. Alımlar sınava tabi tutularak gerçekleştirilecektir. 

 Başvuru İçin Aranan Genel Şartlar:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

– Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

– Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

Başvurular 9 Aralık – 23 Aralık 2019  tarihleri arasında ” sinavbasvuru.sanayi.gov.tr ” internet adresindeki “Serhat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru” bağlantısından yapılacaktır. 

Sınava giriş şartları alım yapılacak pozisyona göre değişmektedir. Daha detaylı bilgi için ilana buradan ulaşabilirsiniz .