T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 14 Personel Alacak! Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:13

T.C. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) personel alımı yapacak. Resmî Gazete üzerinden yayımlanan ilana göre; Uzman Personel (9), Hukuk Müşaviri (1), İç Denetçi (1) ve Destek Personeli (3) olmak üzere toplam 14 Personel alınacak.

Başvuruda bulunacakların TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan kişiler olması istenmektedir.

Alımlar sınava tabi tutularak yapılacaktır.

Aranan Genel Şartlar:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

– Erkek adaylar için son başvuru tarihi itibarıyla askerlik görevini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl tecil ettirmiş olmak veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

– Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

– Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 

– Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak, ya da bu kapsamda işlem yapılmamış olmak. 

Sınav başvuruları ” sinavbasvuru.sanayi.gov.tr ” internet adresi üzerinden 09 Aralık – 23 Aralık 2019 tarihleri arasında (saat 08:00 – 17:00) yapılacaktır. 

Sınava giriş şartları alım yapılacak pozisyona göre değişmektedir. İlana buradan ulaşabilirsiniz.