T.C. Devlet Arşivleri Başkanlığı En Az İlköğretim ve Lise Mezunu 45 Kamu Personeli Alımı Yapacak!

Güncellenme Tarihi: 27 Haziran 2020 13:06

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Ankara ve İstanbul hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere “Sürekli İşçi” istihdam edilecek. Kura ve Sözlü Sınav yapılarak, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Ankara’da 27 (yirmi yedi), İstanbul’da 18 (on sekiz) olmak üzere toplam 45 “Sürekli İşçi” alımı yapılacak.

En az ilköğretim mezunu 34 (otuz dört) Temizlik Görevlisi ve en az ortaöğretim mezunu 8 (sekiz) Güvenlik Görevlisi alınacak.

Adaylar İçin Genel Şartlar Nelerdir?

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,

– Özel kanunlarda yer alan özel şartları taşımak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Başvurunun son günü itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmak,

– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, şartları aranır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi (https://esube.iskur.gov.tr/) online başvuru sistemi üzerinden 22 Haziran – 26 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

Gerekli Belgeler, Kura Tarihi, Yeri ve Sonuçları İçin Detaylı Bilgiye Buradan Ulaşabilirsiniz.

İŞKUR Üzerinden Nasıl Başvuru Yapılır?

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’ a kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. İŞKUR’ a kayıt olmak için https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx adresinden “üye ol” butonunu tıklayıp, önünüze gelen sözleşme metnini onayladıktan sonra gerekli alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak üye olabilirsiniz.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve iş başvurusu yapmak hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.