Sinop Üniversitesi 11 Sürekli İşçi Alacak!

Güncellenme Tarihi: 7 Mart 2020 00:35

Sinop Üniversitesi’ne 11 Temizlik Görevlisi ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacak. Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünün Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilana göre; Rektörlüğün birimlerinde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır. Temizlik Görevlisi pozisyonlarına Engelli, Eski Hükümlü veya Terör Mağduru kişiler de başvuru da bulunabilecektir.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip
olmak,

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da  kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

– Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir
durumu olmaması gerekir,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular Sinop İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen veya www.iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 6 Mart 2020

İlan İçin TIKLAYINIZ.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.