Sayıştay Başkanlığı 9 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 13:21

Sayıştay Başkanlığı 9 Sözleşmeli Personel alacak. Devlet Personel Başkanlığı resmi sitesinde (http://www.dpb.gov.tr/tr-tr) yayımlanan ilana göre; Sayıştay Başkanlığı 9 Sözleşmeli Programcı Alımı yapacak. 2 kişi .Net Yazılım Uzmanı, 4 kişi Sistem Uzmanı, 1 kişi Veri Tabanı Uzmanı, 1 kişi BGYS/Güvenlik Uzmanı ve 1 kişi Veri Analizi Uzmanı olmak üzere 9 Programcı alınacak. Tavan ücreti, brüt 6372.49 TL’yi geçmemek üzere Başkanlıkça belirlenecek sözleşme ücreti ile en az 1240.67 TL net ek ödemede bulunulacak. Başvuruda bulunan ve sınava katılma şartlarını taşıyan adayların sayısının kadro sayısının 10
katından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava çağrılacak. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava davet edilecek.

Başvurular 6 Mayıs 2019 günü mesai bitimine kadar Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresine şahsen veya posta ile yapılacak.

Sınav sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınavın mesleki bilgi ve uygulamayı ölçer nitelikte olacağı belirtiliyor.

Sınav, Başkanlığın “İnönü Bulvarı, No:45, Balgat / Ankara” adresinde, söz konusu ilân sınav tarihinden en az yedi gün önce yapılacak. Sınav tarihi Sayıştay internet sitesinde ilan edilecek.

Sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak gerekiyor. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecek.

Başvuru İçin Genel Şartlar

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak.

b. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya askerlikten muaf bulunmak.

c. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

d. ÖSYM tarafından yapılan 2018 yılına ait Kamu Personel Seçme Sınavında (B) grubu
KPSSP1 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak.

e. YDS veya dengi sınavlardan en az D düzeyinde puan almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin 22/01/2019 tarihli
“Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)

f. Kamu kurumlarında çalışmış olanlardan, son iki yıl içinde sözleşme feshi veya başka bir
sebeple görevine son verilmemiş olmak.

g. Bu ilanın 3.2 nci maddesinde belirtilen belgeleri 06 Mayıs 2019 tarihinde mesai bitimine
kadar eksiksiz şekilde teslim etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR VE DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ.