Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Alımları Yapıyor! Kimler Başvuru Yapabilir?

Güncellenme Tarihi: 15 Ocak 2020 14:54

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na yazılı ve sözlü sınav ile toplam 8 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Resmî Gazete’de yayımladığı ilan için aranan şartlar, başvuru şekli ve son başvuru tarihi haberin devamında yer almaktadır. 

Sınav Başvuru Şartları: 

– 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak, 

– Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler (Değişik: RG- 29/11/2013-28836) Fakülteleri veya dengi en az dört yıl eğitim veren yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği yetkili makamlar tarafından kabul olunan yurt dışı öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

– 1 Ocak 2019 tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1984 tarihi ve daha sonra doğanlar), 

-Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmamak, 

– Başkanlıkça yapılacak araştırma sonucuna göre sicil, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel durumu olmamak, 

– 2018 ve 2019 yıllarında yapılan ve halen geçerliliği devam eden A Grubu Kamu Personeli Seçme Sınavlarındaki KPSSP48 puan türünden en az 70 puan almış olmak, 

– Daha önce mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, mülga Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavında iki kez başarısızlık göstermemiş olmak, 

Başvurular  sinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 14 Ocak 2020 (saat 00.00’a kadar) 

Daha detaylı bilgi için ilana buradan ulaşabilirsiniz.