Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne 67 Memur Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 19 Haziran 2020 19:57

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yayımladığı ilana göre; Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere açıktan atama yoluyla 67 Memur alınacaktır. 

Mühendis, Mimar, Kimyager, Tekniker, Tahsildar ve Avukat kadrolarına alımlar yapılacak olup başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını ve ilanda belirtilen öğrenim şartını taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

– Türk vatandaşı olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

– Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.),

– İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak (ilana bakınız, link aşağıda verilmiştir) ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak,

– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvurular, 08 Haziran – 19 Haziran 2020 (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) tarihleri arasında ilanda istenilen belgelerle birlikte;

– Elektronik ortamda, Genel Müdürlüğün internet adresine,

– Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile “Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No:4 Atakum / Samsun” adresine gönderilmek suretiyle yapılacaktır.

Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.