Samsun Ayvacık SYDV 5 Personel Alımı Yapacak! Engelliler de Başvuru Yapabilir!

Güncellenme Tarihi: 25 Ocak 2020 00:04

Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı geçici süreyle (11 ay) 5 Temizlik Elemanı alımı yapacaktır. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilana göre başvuru yapacak adaylar için başvuru şartları aşağıdaki gibidir. 

Başvuru Şartları: 

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– 18 yaşını bitirmiş olmak ve 45 yaşından gün almamış olmak,

– Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

– Türk Ceza Kanunu’nun 53. Maddesinde yer alan belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

– Vakfın bulunduğu ilçe sınırları içerisinde en az 6 ay ikamet ediyor olmak,

– Geriatri bölümü ya da en az lise mezunu engelli ve yaşlı bakım konusunda sertifika sahibi kişiler tercih sebebidir. 

Başvurular, Samsun Ayvacık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (adres ilanda belirtilmiştir) şahsen olarak 20 – 24 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

İlan İçin Tıklayınız.