Sahil Güvenlik Komutanlığı Yeni İlan Yayımladı! 16 Sürekli İşçi Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:18

Sahil Güvenlik Karadeniz Onarım Destek Komutanlığı 10 farklı kadro için en az ilköğretim ve lise mezunu 16 sürekli işçi alımı yapacaktır. Alım yapılacak kadrolar Yat-Tekne Boyacısı (Boyacı), Mekaniker-Deniz Motorları, Borucu, Tornacı, Tesviyeci, Hidrolikçi (Gemi), Kaynakçı, Tekne Onarım İşçisi, Elektronik Teknisyeni (Elektronikçi) ve Elektrikçi (Gemi) şeklinde belirtilmiştir.

Başvuru şartlarından bazıları aşağıdaki gibidir.

Başvuru Şartları: 

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak. 

– İlan tarihinde 18 yaşını doldurmuş, 36 yaşından gün almamış olmak (01.01.1984 ve sonrası). 

– İşgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarıyla mezun olanlar veya ustalık belgesine sahip olanlar sadece bir iş gücü talebine (branşa) başvurabilecektir. Halihazırda örgün öğretime devam edenler başvuruda bulunamaz. 

– Askerliğini fiilen yapmış, muaf veya tecilli olanlar başvurabilir. 

– Alım il düzeyinde karşılanacak olup, Samsun ilinde ikamet eden kişiler başvuruda bulunabilecektir. Adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. Başvuru süresi içerisinde ikametini Samsun’a taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. 

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

– Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. 

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. 

Başvurular Samsun Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden/İlçe Hizmet  Merkezlerinden veya www.işkur.gov.tr adresinden yapılabilecektir. 

Başvuru Tarihi: 23 Aralık – 27 Aralık 2019

Diğer şartlar ve daha detaylı bilgi için ilana buradan ulaşabilirsiniz.