Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az İlkokul Mezunu 30 Sürekli İşçi Alacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:15

Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı sürekli işçi alımı yapacak. Devlet Personel Başkanlığı’nın resmî sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, ilanda belirtilen ustalık belgelerine sahip olunması doğrultusunda ilkokul ve lise mezunu Mekaniker – Deniz Motorları, Tekne Onarım İşçisi, İş Makinesi Operatörü, Tornacı, Elektrikçi (Genel ve Gemi için), Metal Saç İşleme Ustası (Sac ince Sac), Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni (Elektronikçi), Hidrolokçi, Kaynakçı, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni olmak üzere İŞKUR aracılığıyla 30 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 

– 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar).

– İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.

– Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklma veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 

– Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

– Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

– Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

– Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muhaf olmak)

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak. 

Başvurular 02 Aralık – 06 Aralık 2019 tarihleri arasında İŞKUR İstanbul İlçe Şubelerinden veya www.iskur.gov.tr  internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Diğer aranan şartlar için ilana buradan ulaşabilirsiniz.