Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne 37 Araştırma Görevlisi Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 10 Ocak 2020 17:48

Sağlık Bilimleri Üniversitesi 37 Araştırma Görevlisi alacak. Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan ilana göre Üniversitenin; Gülhane Eczacılık Fakültesi, Gülhane Hemşirelik Fakültesi, Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hamidiye Eczacılık Fakültesi, Hamidiye Hemşirelik Fakültesi ve Hamidiye Sağlık Bilimleri Fakültesine 37 Araştırma Görevlisi alınacak. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel ve özel başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Başvuru Genel ve Özel Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

– ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin
ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

– Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

– Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 33. maddesinde belirtilen usule uygun olarak aynı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

– Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Adayların azami eğitim (lisansüstü) süresini aşmamış olması gerekir.

– Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 10 Ocak 2020

İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız.