Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara ve İstanbul Yerleşkelerinde 8 Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdam Edecek!

Güncellenme Tarihi: 15 Şubat 2020 12:50

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü “Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı” yayımladı. İlana göre; Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı emrinde İstanbul (Hamidiye) ve Ankara (Gülhane) yerleşkelerinde istihdam edilmek üzere, gerçekleştirilecek
yazılı/uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 2 (iki) personel Ankara
yerleşkesine, 6 (altı) personel İstanbul yerleşkesine olmak üzere toplam 8 (sekiz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru İçin Genel Şartlar:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-
28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

f. Üniversite tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2018 veya 2019 KPSSP3 puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katına kadar aday sınava çağrılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. (Ek cümle: RG-20/11/2015-29538) Bu sınavlara, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun bünyesinde bu Yönetmelik kapsamında çalışmakta olan sözleşmeli bilişim personeli de girebilir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı (70) olarak dikkate alınır. Personel seçimi, sınava katılan adayların yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav sonucuna göre yapılır.

g. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini
belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir.

h. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

i. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak.

Başvurular, 3 Şubat 2020 tarihine kadar http://www.sbu.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun çıktısı alınarak ilanda belirtilen
belgelerle birlikte, İstanbul’u tercih etmek isteyen adaylar için“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İSTANBUL” adresine Ankara’yı tercih etmek isteyen adaylar için ise “Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde posta yolu ile yapılacaktır.

Başvuru Özel Şartları, İstenilen Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.