Sağlık Bakanlığı Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 200 Memur Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 1 Ekim 2020 12:39

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 200 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan duyuruya göre tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve
ortaöğretim düzeyindeki kadrolar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacak. 

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında istihdam edilmek 200 Memur alımı yapılacak. Tercihler, 10 Eylül – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde bulunan “ADAY İŞLEMLERİ” alanından T.C. Kimlik Numarası ve şifre girilerek yapılacaktır. İnternetten tercih gönderme işlemleri 16 Eylül 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu sürenin kesinlikle uzatılmayacağı belirtilmektedir.

Yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Adaylar tercihlerini yaptıktan sonra yerleştirme ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatıracaklardır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

Başvuru Şartları:

– Türk vatandaşı olmak. (5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesi gereğince
Mavi Kart sahibi olup Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı adaylar bu kılavuzda yer alan kadrolara
başvuramazlar.)

– 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik
şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı
veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

– Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

– Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımak.

Tercih Kılavuzu İçin TIKLAYINIZ.

Ortaöğretim Mezunlarının Tercih Yapabileceği Kadrolar İçin TIKLAYINIZ.

Ön Lisans Mezunlarının Tercih Yapabileceği Kadrolar İçin TIKLAYINIZ.

Lisans Mezunlarının Tercih Yapabileceği Kadrolar İçin TIKLAYINIZ.

Ortaöğretim Mezunları İçin Aranan Niteliklere BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Ön Lisans Mezunları İçin Aranan Niteliklere BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Lisans Mezunları İçin Aranan Niteliklere BURADAN Ulaşabilirsiniz.

Özel Koşullar İçin Tıklayınız.