Sağlık Bakanlığı İlköğretim, Lise ve Ön Lisans Mezunu 250 Sürekli İşçi Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 22 Haziran 2020 06:02

Sağlık Bakanlığı 250 Sürekli İşçi alacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan ilana göre; Sağlık Bakanlığı İstanbul İli Sağlık Kuruluşlarında görevlendirilmek üzere en az ilköğretim veya lise mezunu 250 Sürekli İşçi alınacak. Başvurular, 17 Haziran – 21 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek.

Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Elektrikçi (Genel), Bilgisayar Sistem Kurulum Bakım Onarım ve Arıza Giderme Elemanı, Marangoz, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı, Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik) ve İnşaat Boyacısı/Boyacı kadrolarına 250 işçi alımı yapılacak. 

Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ve/veya ilgisine göre İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün https://istanbulism.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Kura usulü ile belirlenen adaylar “Sözlü Sınava” tabi tutulacaktır.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak.

– İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (17 Haziran 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

– Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığını belgelemek (Sözlü sınav sonucunda başarılı olup atanmaya hak kazanan
adaylardan istenecektir).

– İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

– Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Özel Şartlar ve Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.

İŞKUR Üzerinden Nasıl Başvuru Yapılır?

İlanlara başvuru yapabilmek için İŞKUR’ a kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir. İŞKUR’ a kayıt olmak için https://esube.iskur.gov.tr/Default.aspx adresinden “üye ol” butonunu tıklayıp, önünüze gelen sözleşme metnini onayladıktan sonra gerekli alanları doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak üye olabilirsiniz.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve iş başvurusu yapmak hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM İçin Tıklayınız.