Sağlık Bakanlığı 24 Uzman Yardımcısı Alacak! Yarışma Sınavı Duyurusu Yapıldı!

Güncellenme Tarihi: 28 Ocak 2020 14:09

Sağlık Bakanlığı Uzman Yardımcılığı alımı için yarışma sınavı duyurusu yaptı. Resmi Gazete’de yer alan ilana göre; Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma
sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) Sağlık Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular, 15 Ocak – 27 Ocak 2020 (saat 18:00’a kadar) tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet adresinde bulunan Personel Bilgi
Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

– En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Maliye, Kamu Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Mimar, Biyoloji, Kimya ve İstatistik bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

– ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

– Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır.

Sınava İlişkin Tüm Detaylar İçin Tıklayınız.