Ostim Teknik Üniversitesi 77 Akademik Personel Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 14:57

Ostim Teknik Üniversitesi 77 Akademik Personel Alımı için ilan yayımladı. 2 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede Rektörlüğün yayımladığı ilana göre Mühendislik ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin çeşitli bölümlerine 18 Profesör, 8 Doçent, 22 Doktor Öğretim Üyesi ve 29 Öğretim Görevlisi olmak üzere toplam 77 Akademik Personel alımı yapılacak.

Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvuru Dilekçesi (üniversite sayfasından indirilebilir)

2 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

3 – 2 adet vesikalık fotoğraf

4 – Nüfus cüzdan Fotokopisi

5 – Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi. Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Atama aşamasında aslı ya da onaylı örnekleri talep edilmektedir).

6 – Aşağıda belirtilen yabancı dil şartlarından en az birisini sağlamak:

• Adayın YDS’den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

• Adayın lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu bir ülkede İngilizce bir programda tamamlamış olmak.

• Adayın İngilizce’nin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olmak; bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olmak ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

7 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvuru Dilekçesi (üniversite sayfasından indirilebilir)

2 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

3 – 2 adet vesikalık fotoğraf

4 – Nüfus cüzdan Fotokopisi

5 – Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi. Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Atama aşamasında aslı ya da onaylı örnekleri talep edilmektedir).

6 – Aşağıda belirtilen yabancı dil şartlarından en az birisini sağlamak:

• Adayın YDS’den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

• Adayın lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkede İngilizce bir programda tamamlamış olmak.

• Adayın İngilizce’nin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının  birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olmak; bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olmak ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

7 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

1 – Başvuru Dilekçesi (üniversite sayfasından indirilebilir)

2 – Özgeçmiş (YÖK formatında)

3 – 2 adet vesikalık fotoğraf

4 – Nüfus cüzdan Fotokopisi

5 – Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gereklidir) Atama aşamasında aslı yada onaylı örnekleri talep edilmektedir.

6 – Aşağıda belirtilen yabancı dil şartlarından en az birisini sağlamak:

• Adayın YDS’den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurumunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olmak.

• Adayın lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizcenin anadil olarak konuşulduğu ülkede İngilizce bir programda tamamlamış olmak.

• Adayın İngilizce’nin resmî dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu
tarafından tanınan ve ülkenin resmî dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olmak; bu durumu ilgili yükseköğretim kurumundan resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması.

7 – Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet CD

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1. Başvuru Dilekçesi (üniversite sayfasından indirilebilir)

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. İki adet fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Öğrenim Belgelerinin Fotokopisi (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca
denkliğini gösteren onaylı belge). Atama aşamasında aslı ya da onaylı örnekleri talep
edilmektedir.

6. ALES belgesi (en az 70 puan, muaf olan adaylar hariç)

7. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya
durumunda olmamak).

8. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya ile deneyimlerini gösterir belgeler (4 adet CD)
Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ostimteknik.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

*** Başvurular İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

ADRES: Ostim Teknik Üniversitesi OSTİM Organize Sanayi Bölgesi 100. Yıl Bulvarı OFİM İş Merkezi Kat:10 No:99/12 Yenimahalle/Ankara