Orman Genel Müdürlüğü KPSS 60 Puan Şartıyla 102 Sözleşmeli Personel Alacak! Başvuru Şartları Nelerdir? Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 22 Ekim 2020 11:20

Orman Genel Müdürlüğü taşra birimlerinde istihdam edilmek üzere 102 (yüz iki) Sözleşmeli Personel alınacak. 8 Ekim 2020 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre; yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ve özel şartları taşıyan ve başvuru yapan adaylar arasından 2018 yılına ait KPSS (B) grubu ön lisans mezunları için KPSSP93 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

Orman Genel Müdürlüğü “Büro Personeli” ve “Tekniker” kadrolarına 102 Sözleşmeli Personel alacak. Başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Başvuru Genel Şartları:

– 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

– 2018 yılı KPSS (B) grubu ön lisans KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

– Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan: “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

– Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvurular Nasıl ve Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, 14 Ekim – 21 Ekim 2020 (saat 23:59’a kadar) tarihleri arasında http://isealim.ogm.gov.tr adresindeki sistemden e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru İçin TIKLAYINIZ.

Yerleştirme sonuçları 28 Ekim 2020 tarihine kadar http://isealim.ogm.gov.tr adresinde ve Orman Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi duyurular kısmında duyurulacaktır.

İrtibat Telefonları: 0312 296 38 30 – 0312 296 39 10 – 0312 296 38 34

Kadro Dağılımı, Tercih Yapılacak İller, Ön Lisans Bölümleri ve Diğer Detaylar İçin İlanı TIKLAYINIZ.