Orman Genel Müdürlüğü 12 Farklı Şehirde 390 Geçici İşçi Alacak! Nasıl Başvuru Yapılır?

Güncellenme Tarihi: 20 Haziran 2020 12:29

Orman Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete aracılığıyla yayımladığı ilana göre; Orman Genel Müdürlüğü birimlerinde görevlendirilmek üzere 390 Geçici İşçi istihdam edilecek. Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve İstanbul’un da aralarında olduğu 12 farklı şehirde 390 “Geçici İşçi” alınacak. 5 Ay 29 Gün süreyle çalıştırmak üzere başvuruları kabul edilen adaylar “Sözlü ve Uygulamalı Sınav”a tabi tutulacaktır. Adaylarda aranan genel şartlar, başvuru tarihi ve başvuru şekli aşağıda verilmiştir.

Genel Şartlar:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

– Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak),

– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

– En az ilköğretim mezunu olmak,

– Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

– Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. (Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

Başvurular Nasıl Yapılacak?

İlgili adayların 15 Haziran – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Şehirlere göre kontenjan dağılımı ve daha fazla bilgi için TIKLAYINIZ.