MSB 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Adayı Alımı İçin Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!

Güncellenme Tarihi: 11 Kasım 2020 21:01

Milli Savunma Bakanlığınca yayımlanan ilana göre; Türk Silahlı Kuvvetlerine Millî Savunma Üniversitesi’nde (MSÜ) ilgili Kuvvet Komutanlıkları kadrolarına muvazzaf subay olarak istihdam edilmek üzere personel temin edilecektir.

Ön başvurular 10 Kasım 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapılarak çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecektir. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zamanaşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

– Sivil ve askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmış olmamak,

– Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,

– Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

– Fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

– Herhangi bir kadın/erkek ile nikâhsız olarak birlikte yaşamamak,

– Hakkında Yedek Subay/Astsubay olamaz kararı bulunmamak,

– Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

– Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

– 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

– Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular),

– Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

– Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’da gösterilen (ilana bakınız, ilanın linki haberin sonunda verilmiştir) kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate alınmayacaktır),

– Lisansüstü eğitim zorunluluğu olan branşlarda TABLO (1-3)’de (ilana bakınız, ilanın linki haberin sonunda verilmiştir) yer alan şartları taşıyanlar,

– İlanda belirtilen kontenjanlarına müracaat edecek adaylar için; geçerli (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar ve ilgili sütunlardaki
şartları taşıyor olanlar,

– İngilizce ve Almanca Öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019 – 2020 dahil) başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış ve başvuru yaptıkları branş karşılığı olan Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS, e-YDS) en az 85 puan alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu
kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen ve başvuru yaptıkları
branş karşılığı olan yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için YDS 85 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav
bilgileri sınav bilgisi ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme
yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

– Beden Eğitimi öğretmenliğine müracaat edecek Öğretmen Sınıfı Subay adayları için, (2016 – 2020 Başvuru döneminde sınav sonuçları açıklanmış olan) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70 puan alanlar (en yüksek olan puan baz alınacaktır),

– Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,

– Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

– Askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

– Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt edenler, başvurabilecektir.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.