Milli Savunma Bakanlığı Personel Alım İlanı Yayımladı! 45 Uzman Yardımcısı Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 11 Ocak 2020 00:15

Milli Savunma Bakanlığı, Resmî Gazete üzerinden Uzman Yardımcısı alımı için duyuruda bulundu. Yapılan duyuruya göre; Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve “Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümlerine göre 45 Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Başvuru şartları: 

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımak,

– 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle, 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğmuş olanlar),

– Nitelik tablosunda bulunan her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,

– Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden en az 70 puan almış olmak, 

– Erkek adaylar için, sınavın yapıldığı tarih itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilişkisi bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş olmak, ertelenmiş veya muaf tutulmuş olmak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış olmak), (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.) 

– Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği YÖK tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, son 3 (üç) yıl içerisinde nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak ve bu belgeyi başvuru sistemine yüklemek, 

– Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, (Silahlı Kuvvetler Uzm. Yrd. kadroları için geçerlidir.) 

– Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak. 

Ön başvurular çevrimiçi (online) olarak 09 Aralık 2019 – 10 Ocak 2020 tarihleri arasında http://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. 

İlanın Tam Metni İçin Tıklayınız.