Mersin Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı! 11 Kadroya 174 Sözleşmeli Personel Alınacak!

Güncellenme Tarihi: 24 Haziran 2020 09:28

Mersin Üniversitesi Rektörlüğü, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği ve Diş Hekimliği Fakültesinde istihdam edilmek üzere 174 Sözleşmeli Personel alımı yapılacak. KPSS (B) grubu puan türü esas alınarak Hemşire, Diyetisyen, Biyolog, Ebe, Eczacı, Fizyoterapist, Psikolog, Sağlık Teknikeri, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve Diğer Sağlık Personeli kadrolarına 174 Sözleşmeli Personel alınacak. (Eczacı kadrosuna başvuracak adaylar da KPSS puan şartı aranmamaktadır.)

Başvuru Yapacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak;

– Türk Vatandaşı olmak,

– Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

– Bu Kanunun 41 inci maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,

– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

– 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

– Tercih edilecek pozisyonun için istenilen şartları taşıyor olmak.

Başvuru niteliklerini taşıyan adayların, 9 Haziran – 23 Haziran 2020 (17:00’a kadar) tarihleri arasında Üniversitenin resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda online başvuru formunu doldurarak başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Online Başvuru İçin Tıklayınız. 

Başvuru Özel Şartları, Gerekli Belgeler ve Diğer Detaylar İçin İlanı Tıklayınız.