Mersin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Mezunu 49 Sözleşmeli Personel Alacak!

Güncellenme Tarihi: 3 Nisan 2020 19:19

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünün Resmi Gazete üzerinden yayımladığı ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Mersin Üniversitesi’nin Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 49 adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

Hemşire, Sağlık Teknikeri ve Diğer Sağlık Personeli pozisyonlarına alınacak personelin aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir.

Başvuru Şartları:

– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

– Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak (ilanda yer almaktadır, link aşağıdadır).

– 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı esas alınacaktır.

– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

– Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

– Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

Online Başvuru Formu (sadece doldurulacak ve sistemden gönderilecektir) doldurulduktan sonra asıl başvurular 30 Mart 2020 (mesai bitimi) tarihine kadar Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

İstenen Belgeler, Başvuru Detayları ve Diğer Ayrıntılar İçin TIKLAYINIZ.

Düzeltme İlanı İçin TIKLAYINIZ.