MEB İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu Yayımlandı!

Güncellenme Tarihi: 16 Haziran 2020 16:20

Milli Eğitim Bakanlığı resmî sitesi üzerinden “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı” duyurusu yapıldı. Başvuru şartları nelerdir? Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

5 Şubat itibariyle başlayacak olan sınav başvurusu 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9,10 ve 11’inci sınıfları kapsıyor. Başvuru yapılmadan önce başvuru kılavuzunun dikkatle okunması gerektiği belirtiliyor. 25 Nisan 2020’de gerçekleştirilecek sınav için başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 Sınav Başvuru Şartları:

– Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

– Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

– Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5’inci, 6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıflarında öğrenci olmak,

– İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/ cezası almamış olmak,

– Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2019 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2020 Mali Yılı için tespit edilen 14.640,00 (ondörtbinaltıyüzkırk) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2019 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Şubat 2020

Sınav hakkında daha detaylı bilgi için Başvuru Kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.