MEB 200 Engelli Öğretmen ve 90 Beden Eğitimi Öğretmeni Alacak! Başvuru Tarihleri Belli Oldu!

Güncellenme Tarihi: 20 Haziran 2020 12:31

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere öğretmen alımı yapılacak. EKPSS puanı esas alınarak 200 (iki yüz) Engelli Öğretmen ve KPSS puan şartsız Milli Sporculardan 90 (doksan) Beden Eğitimi Öğretmeni kadrolarına toplam 290 öğretmen alınacak. Aşağıda alım yapılacak branşlar, başvuru şartları, başvuru tarihleri ve detaylı bilgiye yer verilmiştir.

200 Engelli Öğretmen Alımı:

Başvuru Şartları:

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

– Türk vatandaşı olmak,

– 2018 yılında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından [EKPSS (Lisans Düzeyi)] 50 ve daha üzeri puan almış olmak,

– Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,

– Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

– 13. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır. Anılan Yönetmelik uyarınca EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir.

Başvuru Tarihi: 15 Haziran – 19 Haziran 2020

Atama yapılacak alanlar, kontenjanlar, atamaların duyurulması, göreve başlama ve başvuruya ilişkin genel açıklamalara BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Linki İçin TIKLAYINIZ. 

90 Beden Eğitimi Öğretmeni (Sözleşmeli) Alımı:

Başvuru Şartları:

Millî sporculardan;

a. Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askerî Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girmek,

b. Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askerî Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek,

c. (a)ve (b) bentlerinde belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez ülkemizi temsil ederek millî sporcu belgesi almış olmak,

şartlarından herhangi birisini sağlayanlardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartların yanında;

– Türk vatandaşı olmak,

– Mezun olunan yükseköğretim programının, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararında belirtilen Beden Eğitimi alanına uygun olmak,

– Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

– Halen Milli Eğitim Bakanlığında veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak,

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, şartları aranacaktır.

Başvuru Tarihleri: 15 Haziran – 19 Haziran 2020

Başvuruya ilişkin detaylı bilgiye BURADAN ulaşabilirsiniz. 

Başvuru Linki İçin TIKLAYINIZ.