Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak! Alımlar Hangi Kadrolara ve Ne Zaman Yapılacak? 

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 16:15

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’nün Resmî Gazete üzerinden yayımladığı ilanda; Üniversitenin Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Bilişim Personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Yazılım Proje Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Web Yazılım Geliştirme Uzmanı ve Yazılım Geliştirme Uzmanı olarak beş (5) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

Başvuru İçin Aranan Genel Şartlar: 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

2- Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

3-  2. maddede belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, Fen-Edebiyat, Eğitim ve Eğitim Bilimleri Fakülteleri’nin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile İstatistik, Matematik ve Fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

4- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012- 28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır), 

5- (Mülga:RG-2/5/2012-28280) 

6- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur. 

Başvuruda bulunacakların istenilen belgeler ile birlikte  ” Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL ” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde belirtilen adreste olacak şekilde posta yoluyla başvurularını yapmaları gerekmektedir. 

Son Başvuru Tarihi: 12 Aralık 2019

Özel şartlar ve diğer detaylar için ilana buradan ulaşabilirsiniz.