Marmara Üniversitesi Avukat ve Büro Personeli Alımı Başvuru Süresi Uzatıldı

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:34

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel Alım İlanı yayımlamıştı. İlana başvuru süresi uzatıldı. İlanda belirtilen niteliklere uygun 1 Avukat ve 1 Büro Personeli alınacak. Aranan nitelikler, genel şartlar, müracaat için istenen belgeler ve detaylar haberimizde…

Marmara Üniversitesi’ nde istihdam edilmek üzere 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınarak sözleşmeli personel alımı yapılacak. 

Hukuk Fakültesinden mezun olmak, Avukatlık ruhsatnamesi bulunmak, 3 yıl Avukat olarak görev yapmış olmak ve erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak şartıyla 1 Avukat,

İletişim Fakültelerinin Halkla İlişkiler Bölümünden mezunu olmak, 2 yıllık mesleki deneyimi olduğunu belgelendirmek ve ingilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Sınavlarından 80 ve üzeri
puan almış olmak ve belgelendirmek (YÖKDİL, YDS, KPDS) şartıyla da 1 Büro Personeli alınacak. 

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2- 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2018 KPSSP3 Puanı esas alınacaktır.

3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

5- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin A fıkrasına eklenen 8. bende göre güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

İlgililerin, ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) https://www.marmara.edu.tr ve https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinden yada idareden temin edilecek fotoğraflı başvuru formu ile Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına (Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Kadıköy-İSTANBUL Telefon : 0216 414 05 45 Fax: 0216 337 14 08 ) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 

1- Fotoğraflı başvuru formu

2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3- 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

4- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi veya noter tasdikli sureti

5-Çalışma Belgesi ve sigorta döküm cetveli

6- Başvurulacak pozisyonda aranan nitelikleri belgelemek

İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.marmara.edu.tr ve
https://pdb.marmara.edu.tr internet adreslerinde yayımlanacaktır.