Marmara Üniversitesi 114 Akademik Personel Alımı Yapacak

Güncellenme Tarihi: 3 Ocak 2020 15:00

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 114 Akademik Personel alımı yapacağını duyurdu. Avrupa Araştırmaları Enstitüsü, Adalet Meslek Yüksekokulu, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknoloji Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tıp Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ‘na, çeşitli Bölüm, Anabilim Dalı ve Programlarına öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek. 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan ilana göre;

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesi ile birlikte, özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınabilir Belleğe aktararak ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Profesör kadrosu Daimi statüdedir.

Doçent kadrosu için, başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Marmara Üniversitesinin Senato Kararına istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adavlar; müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca
oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adaylann kadro atamaları yapılmayacaktır. Doçentlik kadrosu Daimi statüdedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için, başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını PDF formatında CD veya Taşınır Belleğe aktarılarak dilekçeleri ile birlikte ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.