Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS’siz 140 Sürekli İşçi Alımı Yapacak! Başvurular Başladı mı?

Güncellenme Tarihi:

Kültür ve Turizm Bakanlığı 140 Sürekli İşçi alımı yapacağını Resmi Gazete’nin internet adresi üzerinden duyurdu. Bakanlığa bağlı taşra teşkilatı birimlerinde koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 140 Personel alınacak. 

Bu alımlar Adana (5), Afyonkarahisar (2), Aksaray (2), Ankara (7), Antalya (10), Balıkesir (1), Batman (5), Bilecik (1), Bitlis (3), Burdur (2), Bursa (5), Çanakkale (3), Diyarbakır (1),
Düzce (3), Edirne (3), Gaziantep (3), Hatay (2), Isparta (1), İstanbul (8), İzmir (3),
Kahramanmaraş (3), Karaman (2), Kars (4), Kırıkkale (2), Kırşehir (3), Konya (6), Kütahya
(4), Manisa (2), Mersin (6), Muğla (5), Muş (2), Nevşehir (1), Osmaniye (2), Rize (1),
Sakarya (3), Samsun (1), Şanlıurfa (4), Tekirdağ (2), Trabzon (3), Tunceli (5), Uşak (3), Van (4) ve Zonguldak (2) illerine gerçekleştirilecek.

Başvuru Genel Şartları:

– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

– 18 yaşını tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün
almamış olmak.

– Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

– 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik belgesine sahip olmak, (Yapılacak olan sözlü sınavda başarılı olup, asıl adaylar arasına girenlerin atama işlemi yapılırken, atama için Bakanlığa ibraz edecekleri belgeler arasında yer alan bu belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

– Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

– Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

– Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmamak.

– Engelli ya da eski hükümlü olmamak.

– Türkiye İş Kurumu’nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son
başvuru tarihi itibarıyla, herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans düzeyinde mezun
olmak.

– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamak.

– İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde
başarısız olanların iş akdi, bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız, feshedilecektir.

– Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları duyuru/sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

– Vardiyalı çalışmaya engel durumu olmamak.

– Adaylar, kamu hizmetinin görülmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan illerde bulunan hizmet birimlerinde istihdam edileceğinden, iller arası nakil hakkı verilmeyecektir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 30 Eylül – 4 Ekim 2019 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesi üzerinden online olarak başvurularını yapabilecekler.

İlanın Tam Metnine Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

İŞKUR’ a iş başvurusu yapmak ve İŞKUR’ un sunduğu hizmetlerden yararlanabilmeniz için kayıtlı kullanıcı olmanız gerekmektedir.

İŞKUR’ a kayıt olmak ve “iş başvurusu yapma” hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

İŞKUR’a İnternet Üzerinden Nasıl Üye Olunur ve Nasıl İş Başvurusu Yapılır? RESİMLİ ANLATIM için tıklayınız.